10.4.21
איורים וחברים
נוגה פרידמן, הבובה ימימה
, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית, גואש על שקף
איור למבוגרים לשי בובה אני ושמה ימימה מה
נוגה פרידמן
בוגר/ת 2010
הבובה ימימה
גואש על שקף