25.9.20
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, מטפורה לצבא
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
עיצוב בסיסי, שנה א'.
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
מטפורה לצבא