17.1.20
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, "אסטרטגיה", סדרה צילומית
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
1/3 יסודות הצילום, שנה א'.
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
"אסטרטגיה", סדרה צילומית