17.1.20
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, סמלים
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
סמלים המורכבים מאוזניות. עיצוב בסיסי, שנה א'.
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
סמלים