15.9.19
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, סמלים, נגטיב
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
סמלים המורכבים מאוזניות. עיצוב בסיסי, שנה א'.
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
סמלים, נגטיב