17.1.20
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, איך באים פילים לעולם? סרט קצר
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
סרט סטופ-מושן קצר. נעשה בשיתוף עם ליה אופיר.