17.1.20
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, מטפורה לתה
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
יסודות איור, שנה ב'.
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
מטפורה לתה