17.1.20
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, לקסיקון ספורט - ש'
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
שער פנימי לאות ש'
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
לקסיקון ספורט - ש'