17.1.20
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, "תלפיות", סדרה צילומית
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
בית. 1/5
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
"תלפיות", סדרה צילומית