15.9.19
עבודות מכל השנים
אלעד רחמין, "תלפיות", סדרה צילומית
, בוגר/ת 2011, תקשורת חזותית,
שולחן משרדי. 4/5
אלעד רחמין
בוגר/ת 2011
"תלפיות", סדרה צילומית