07.4.20
עבודות מתקופת הלימודים
כרזת מוזיקה- סטרווינסקי
, 1984,

כרזת מוזיקה- סטרווינסקי

1984