04.7.20
סטודיו צליל מכוון
עידו מוהר, רמקול נייד לסביבה הביתית
, 2010, בוגר/ת 2014, עיצוב תעשייתי,
עידו מוהר
בוגר/ת 2014
רמקול נייד לסביבה הביתית

2010