10.4.20
עבודות מתקופת הלימודים
פרויקט גמר כרזה
, 1985,

פרויקט גמר כרזה

1985