12.8.20
עבודות מתקופת הלימודים
איור- ברונו שולץ- האשה באשפה
, 1984,

איור- ברונו שולץ- האשה באשפה

1984