26.11.20
עבודות מתקופת הלימודים
איור ברונו שולץ-גבר
, 1984,

איור ברונו שולץ-גבר

1984