11.12.19
איליה
איליה סלניקוב, טברנה
, בוגר/ת 2010, תקשורת חזותית, ציפורן, עפונות שמן, צבע מים
איליה סלניקוב
בוגר/ת 2010
טברנה
ציפורן, עפונות שמן, צבע מים