12.8.20
תערוכת סמסטר א' שנה ד',12/2009
אורית דניאל, 'בבלוז', אורית דניאל, 2009.
, בוגר/ת 2011, אמנות,