14.12.19
שנים ב-ד
מיכל ביבר, ציור
, אמנות, שמן על בד
מיכל ביבר

ציור
שמן על בד