11.12.19
עבודות
אבי שרף, בניה של ביתנו בצור הדסהבניה קלה וחמה
, בוגר/ת 1977, ארכיטקטורה,
אבי שרף
בוגר/ת 1977
בניה של ביתנו בצור הדסהבניה קלה וחמה