16.1.21
אוסף עבודות
ענת סמבול, ספלים
, בוגר/ת 2010, עיצוב קרמי וזכוכית, עבודת אובניים
ענת סמבול
בוגר/ת 2010
ספלים
עבודת אובניים