16.1.21
אוסף עבודות
ענת סמבול, פרט
, בוגר/ת 2010, עיצוב קרמי וזכוכית,
ענת סמבול
בוגר/ת 2010
פרט