16.1.21
אוסף עבודות
ענת סמבול, קומקום1
, בוגר/ת 2010, עיצוב קרמי וזכוכית,
ענת סמבול
בוגר/ת 2010
קומקום1