12.12.19
ענת גולן
ענת מיכאלה גולן גרינברג, נוצה (סימנייה)
, שנה ב', צורפות ואופנה, עור עז, קוויו, טקסון, צבע זכוכית, הדבקה, חיתוך, תבליט
ענת מיכאלה גולן גרינברג
שנה ב'
נוצה (סימנייה)
עור עז, קוויו, טקסון, צבע זכוכית, הדבקה, חיתוך, תבליט