04.6.20
פרויקטים
גד חכימי, מיתוג מוצר
, בוגר/ת 2009, תקשורת חזותית,
גד חכימי
בוגר/ת 2009
מיתוג מוצר