06.6.20
פרויקטים
גד חכימי, לוגו בהשראת נורה חסכונית
, בוגר/ת 2009, תקשורת חזותית,
גד חכימי
בוגר/ת 2009
לוגו בהשראת נורה חסכונית