11.12.19
עבודות נבחרות
פרפר דם
, 2010,
פרט מתוך טייסת פרפרי דם

פרפר דם

2010