22.8.19
עודד בנגיגי
עודד בנגיגי, פסל ראש
, בוגר/ת 2013, אמנויות המסך,
עודד בנגיגי
בוגר/ת 2013
פסל ראש