16.7.20
תערוכת גמר 2011
שחר ברנט, זהר ברנט -אבא
, אמנות,