14.12.19
UPSIDOWN
עדי המר, UpsiDown3
, בוגר/ת 2012, עיצוב תעשייתי,
המערכת כולה במצב מקופל - באמצעות דופן כפולה במכסה (המשמש גם כרשת הצלייה) נתפסות הרגליים מבלי שיוכלו להפתח בתיק. כל שאר חלקי המערכת נכנסים בתוך הכלי וניתן אפילו להוסיף בלון גז שני.
עדי המר
בוגר/ת 2012
UpsiDown3