09.3.21
שנה א'
יונתן רון, כביסה
, 2008, שנה ב', אמנות, פחם על נייר
יונתן רון
שנה ב'
כביסה
פחם על נייר
2008