01.3.21
מבחר עבודות
ערן פוליטי, קילרוי היה כאן
, 2012, תקשורת חזותית, טכניקה: קרוס התצ'ינג - קוקוו בעט שחור
תרגיל סוף סמסטר - קורס המחשה, מרצה: זאב אנגלמאיר. קונספט: עיבוד ריאליסטי לתצלום של פסל שמבוסס על כתובת גרפיטי מוכרת.
ערן פוליטי

קילרוי היה כאן
טכניקה: קרוס התצ'ינג - קוקוו בעט שחור
2012