11.12.19
עבודות משנה א'
יעל נוימן, מאוורר כלוב
, בוגר/ת 2012, עיצוב תעשייתי, חיבור כלוב ברזל למאוורר באמצעות ריתוך.
הרחבת פעולה חשמלית
יעל נוימן
בוגר/ת 2012
מאוורר כלוב
חיבור כלוב ברזל למאוורר באמצעות ריתוך.