23.9.20
עבודות משנה א'
יעל נוימן, רימון ספר תורה
, בוגר/ת 2012, עיצוב תעשייתי, פריסת קרטון דופלקס
תכנון פריסה והרכבת אובייקט מתוך קורס גרפיקה הנדסית, פרופ' אריה קורצוויל
יעל נוימן
בוגר/ת 2012
רימון ספר תורה
פריסת קרטון דופלקס