01.3.21
מבחר עבודות
ערן פוליטי, סקרצ'ינג - scratching
, 2012, תקשורת חזותית, חריטה ע"ג שקף צבוע בדיו.
קורס המחשה, מרצה: זאב אנגלמאיר.
ערן פוליטי

סקרצ'ינג - scratching
חריטה ע"ג שקף צבוע בדיו.
2012