01.3.21
מבחר עבודות
ערן פוליטי, צינורות
, 2012, תקשורת חזותית, קרוס התצ'ינג - קוקוו בעט שחור,
קורס המחשה, מרצה: זאב אנגלמאיר.
ערן פוליטי

צינורות
קרוס התצ'ינג - קוקוו בעט שחור,
2012