04.6.20
דיוקנאות
דיוקן של ציפי מל
, 2006, שמן על בד

דיוקן של ציפי מל
שמן על בד
2006