17.1.20
ציור
אורית סבטי, אחי במרכז קליטה
, בוגר/ת 2012, אמנות,
אורית סבטי
בוגר/ת 2012
אחי במרכז קליטה