11.12.19
שנה ב'
קונסטנטין זימן, ספסל ארוג
, 2012, בוגר/ת 2014, עיצוב תעשייתי, רצועות פח מגולבן
ספסל ארוג מרצועות פח מגולבן.
קונסטנטין זימן
בוגר/ת 2014
ספסל ארוג
רצועות פח מגולבן
2012