העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

מיכל רוסקיס גולשטיין (ארכיטקטורה > בוגר > 2012)
שנה א'/ סמסטר ב'
מעטפת עירונית 123