העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

תמר שפוני (אמנות > בוגר > 2009)
תמונות מסרטונים
תמונות סטילס שנלקחו מסרטונים שעשיתי
שם-מים 01
צילום וידיושם-מים 02
צילום וידיושם-מים 03
צילום וידיושם-מים 04
צילום וידיואיזון אדום
צילום וידיומבט 01
צילום וידיו