העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אינה בקשטיין (אמנות)
תערוכת סוף שנה ג'
Untited
טוש לורד שחור על נייר דופלקסUntitedUntited
טוש לורד שחור על נייר דופלקסUntited
טוש לורד שחור על נייר דופלקסUntited
טוש לורד שחור על נייר דופלקס ומדבקהUntited
טוש לורד שחור על נייר דופלקסI took my pills today
מדבקות שחורות על עמודI took my pills today
מדבקות שחורות על עמודI took my pills today
מדבקות שחורות על עמודI took my pills today פרט
מדבקות שחורות על עמודI took my pills today פרט
מדבקות שחורות על עמודI took my pills today פרט
מדבקות שחורות על עמוד