העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אורי אבן חיים (ארכיטקטורה > בוגר > 2012)
תיק עבודות, אורי אבן-חיים
פרויקטים מתוך לימודי התואר B.Arc במחלקה לארכיטקטורה, בצלאל, מחזור 2012
סמסטר 4, ההסתדרות, טקסטסמסטר 4, ההסתדרות, תכניותסמסטר 4, ההסתדרות, חתכיםסמסטר 4, ההסתדרות, מודל 1סמסטר 4, ההסתדרות, מודל 2סמסטר 4, ההסתדרות, מודל 3סמסטר 5, אופקים, טקסטסמסטר 5, אופקים, עירסמסטר 5, אופקים, פרט, חתכיםסמסטר 5, אופקים, חזית וחתךסמסטר 5, אופקים, מודל 1סמסטר 5, אופקים, מודל 2סמסטר 7, בית העירייה, טקסטסמסטר 7, בית העירייה, עירוב שימושיםסמסטר 7, בית העירייה, תכניותסמסטר 7, בית העירייה, מודלסמסטר 7, בית העירייה, הדמייהסמסטר 8, מגורים, טקסטסמסטר 8, מגורים, תכניותסמסטר 8, מגורים, יחידהסמסטר 8, מגורים, חתך 1סמסטר 8, מגורים, חתך 2סמסטר 8, מגורים, מודל 1סמסטר 8, מגורים, מודל 2סמסטר 9, שוק לוד מגורים, טקסטסמסטר 9, שוק לוד מגורים, סכמותסמסטר 9, שוק לוד מגורים, מתחםסמסטר 9, שוק לוד מגורים, בנייןסמסטר 9, שוק לוד מגורים, הדמיה 1סמסטר 9, שוק לוד מגורים, הדמיה 2סמסטר 9, שוק לוד מגורים, הדמיה 3סמסטר 9, שוק לוד מגורים, הדמיה 4סמסטר 10, שוק לוד ציבורי, טקסטסמסטר 10, שוק לוד ציבורי, אתרסמסטר 10, שוק לוד ציבורי, תכנית גגותסמסטר 10, שוק לוד ציבורי, תכנית קרקעסמסטר 10, שוק לוד ציבורי, סכמותסמסטר 10, שוק לוד ציבורי, הדמיה 1סמסטר 10, שוק לוד ציבורי, הדמיה 2סמסטר 10, שוק לוד ציבורי, הדמיה 3סמסטר 10, שוק לוד ציבורי, הדמיה 4סמסטר 10, שוק לוד ציבורי, הדמיה 5