העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

רותם תמיר (אמנות > בוגר > 2007)
לשחרר ציפור מנייר לחופשי
לשחרר ציפור מנייר לחופשילשחרר ציפור מנייר לחופשילשחרר ציפור מנייר לחופשילשחרר ציפור מנייר לחופשילשחרר ציפור מנייר לחופשי