העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אורית סבטי (אמנות > בוגר > 2012)
ציור
אחוות אחיםאחי במרכז קליטהאחותיאני וסבתיאישה עם עגלהמוכרים עוני
שמן על בדחולים
שמן על בדהעני
שמן על בדבדידות.
ליתוגרפיהמעבר
חיתוך עץיער הזהב
חיתוך עץשלמות הטבע.
שמן על בדחוף השלווה
שמן על בדורק אני יוצא דופן
שמן על בדהגמל והכותל
שמן על בד