העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אורה דרוקר (אמנות > בוגר > 2010)
ציור
עבודות אחרונות 2008-2009
ללא שם
פחם ודיו על נייר מטבחללא שם
פחם ודיו על נייר מטבחללא שם
דיו על ניירללא שם
דיו על קנבסללא שם
פחם על נייר מטבחללא שם
שמן על קנבסללא שם
צבעי מים ועפרון על ניירללא שם
דיו על ניירללא שם
מגבונים לחים, דיו וסלוטייפללא שם
דיו על בדללא שם
דיו על בדללא שם
דיו על בדללא שם
דיוללא שם
דיו על קרטוןללא שם
מגזרת מנייר פלזליןללא שם
דיו על בדטנק
דיו על בדללא שם
מגזרת מנייר פלזליןללא שם
דיו על בדללא שם
דיו על מגבון לח