העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

דריה פרלמוטר (אמנויות המסך > בוגר > 2014)
פרלמוטר דריה
ילדת שועלמצ'טה לייםחזרה ללימודיםכמו  דאליחלומותשמרו על הדור שלנובועות