העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

בועז מנחם לוונטל (אמנות > בוגר > 2010)
שנה ג' ציורים
ציורים מהשנה האחרונה שהוצגו בתערוכת שנה ג' בבצלאל.
פיתה עם חומוס  משפריץ
שמן על נייר מוצמד לעץללא כותרת
שמן על ניירדיוקן עצמי
שמן על עץקופסה של חוצה כדורים
שמן על בד מוצמד לעץללא כותרת
שמן על ניירדיוקן
שמן על קרטוןללא כותרת
שמן על ניירללא כותרת
שמן על ניירחוצה כדורים ודונלדק
שמן על נייר מוצמד לעץדיוקן עצמי
שמן על נייר מוצמד לעץאנגר. יהיה בסדר
שמן על ניירללא כותרת. הציור הושמד
שמן על בדמחווה לשרדן.
שמן על בדללא כותרת
שמן על נייר מוצמד לעץללא כותרת
שמן על נייר מוצמד לעץללא כותרת
שמן על נייר מוצמד לעץהבוהה בטלויזיה
שמן על נייר