העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

איילת דורה ספיריה (עיצוב קרמי וזכוכית > בוגר > 2014)
חי צומח דומם בתחנה לחקר ציפורים בירושלים
עבודה שמונה כ50 חסידות מגולפות ביד, תלויות באוויר בדגם של נדידת החסידות
חסידות- פרט
חומר מגולף