העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

רחל פרומקין (אמנויות M.F.A > בוגר > 2017)
רישומים
שלג
צבעי מיםשלג 2
תחריטילדה
עיפרוןילדה 2
עיפרוןילדה 3
עיפרוןרוח
צבעי מים ועיפרוןפרופיל
צבעי מים ועיפרוןציפור
צבעי מיםדלי
תחריטתפוח
צבעי מים על ניירדמות
צבעי מים על נייר