העבודות בעמודי הפורטפוליו נבחרות ומועלות על ידי הסטודנטים והבוגרים של בצלאל מתוך עבודות שעשו במהלך התואר ואחריו.

 

גלריות ועבודות > תיקי עבודות

תיקי עבודות

אנטונינה ליסיינקו (אמנות > בוגר > 2012)
אנטונינה ליסיינקו
נזילות
ללא שם
שמן על מזוניטללא שם
שמן על מזוניטללא שם
שמן על מזוניטללא שם
שמן על מזוניטללא שם
שמן על מזוניט, נמכר*ללא שם
שמן על בדללא שם
שמן על בדללא שם
שמן על מזוניטללא שם
טכניקה מעורבת על מזוניטללא שם
טכניקה מעורבת על מזוניטללא שם
שמן על מזוניטללא שם
שמן על מזוניטללא שם
שמן על מזוניטללא שם
שמן על מזוניטקיווי
שמן על בדללא שם
שמן על מזוניט